Kontakt

Ilanda Ekonomikonsult AB

Fjärrviksvägen 14

653 50  Karlstad

Tel: 054-53 15 10

      054-18 58 50

E-post: info@ilandaek.se


Vägbeskrivning från Karlstad:


Följ E-18 mot Oslo, sväng av mot väg 62 och kör ytterligare 7 km, sväng sedan av höger mot Skåre och Ilanda industriområde.


I rondellen inne på Ilanda industriområde

sväng höger, sedan ligger Fjärrviksvägen 14 cirka 75m längre fram på höger sida.




 
 
 
 

Ilanda

Ekonomikonsult AB

Fjärrviksvägen 14

653 50  Karlstad

info@ilandaek.se

054-531510

054-18 58 50